Stanowisko nr 1/2020 (28.04.2020)

28042020tarczaKoleżanki i Koledzy,

przedstawiam stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w sprawie sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd RP zapisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.
 
 
 
 

Stanowisko nr 1/2020

Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zapisów w tzw. tarczy antykryzysowej 3

Walka z koronawirusem zarówno na polu medycznym, jak i gospodarczym jest zadaniem, które powinno nas Polaków łączyć, a nie dzielić!!!

Tymczasem propozycje rządu zapisane w tzw. tarczy antykryzysowej 3 z dnia 22 kwietnia br., w warstwie dotyczącej pracowników są rażąco sprzeczne z duchem dialogu społecznego, czyli szukaniem porozumienia i wspólnym wypracowywaniem rozwiązań na linii pracodawca - związek zawodowy. Ta propozycja aktu prawnego drastycznie narusza idee ruchu związkowego jakimi są reprezentowanie pracowników, obrona ich praw i godności.

Nie ma i nie może być zgody na to, by w cywilizowanym kraju, bez wzajemnego porozumienia pracodawcy z reprezentującymi pracowników reprezentatywnymi związkami zawodowymi, możliwe były:

1. zwolnienia indywidualne i grupowe;

2. dowolne dysponowanie połową urlopu wypoczynkowego;

3. obniżenie do 10 % czasu pracy;

4. obniżenie wynagrodzenia;

5. zawieszenie układów zbiorowych pracy i regulaminów;

6. zabranie i dowolne dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Priorytetem dzisiaj jest ratowanie firm i miejsc pracy. Jednakże, z całą mocą podkreślamy, że nie może się to odbywać kosztem łamania standardów dialogu, a właściwie jego przekreśleniem, pogwałceniem elementarnych praw pracowniczych i związkowych. W wielu firmach relacje pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi były budowane latami. Regulacje proponowane w tarczy 3 przekreślają dorobek wielu osób w tworzeniu i kształtowaniu nowoczesnego modelu zarzadzania firmą, gdzie dialog pomiędzy stronami buduje jej wartość. Obrona tych praw jest od samego początku fundamentem NSZZ „Solidarność”. W imię ich zachowania i pielęgnowania jesteśmy gotowi poświęcić i zrobić wszystko !!!

 

Stanowisko nr 1/2020

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.