XII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom (12.07.2019)

Szczegóły

PPPTrwa XII edycja konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września 2019 r.

Kolejny raz Komisja Certyfikacyjna dokona oceny wniosków nadesłanych na konkurs m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania.

Regulamin PPP 2019

Załącznik 1

Załącznik 2

pm, solidarnosc.org.pl